Button for menue
REMONDIS Electrorecycling GmbH

Dane firmy

REMONDIS Electrorecycling GmbH

Brunnenstr. 138
44536 Lünen
Niemcy
T +49 2306 106-507
F +49 2306 106-919
electrorecycling@remondis.de

Zarząd:

Georg Bator, Gerhard Jokic, dr Helmut Kolba

Siedziba spółki:

Lünen

Sąd rejestrowy:

Sąd rejonowy w Dortmundzie

Numer rejestrowy:

HRB 19709

Numer podatkowy:

316/5957/2929

Nr ident. VAT:

DE 157943090


Koncepcja i projekt

www.yomomo.de

Realizacja i CMS

www.trisinus.de


 • 1. Zawartość oferty internetowej

  Dokładamy wielu starań, aby nasza oferta internetowa była stale aktualna oraz zawierała prawidłowe i kompletne dane. Nie możemy jednak całkowicie wykluczyć możliwości, że zamieszczone w niej informacje będą błędne. Dlatego nie gwarantujemy aktualności, poprawności, kompletności ani jakości umieszczanych tam informacji. Roszczenia związane ze szkodami materialnymi bądź niematerialnymi spowodowanymi wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji albo wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wyłączone, chyba że błędy były wynikiem świadomego lub rażącego zaniedbania.
  Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania lub do czasowego czy też ostatecznego wstrzymywania publikacji części stron lub całej oferty bez osobnego powiadomienia.

  2. Zewnętrzne przekierowania i linki

  Zgodnie z zarządzeniem Sądu Krajowego w Hamburgu z 12 maja 1998 r. osoba umieszczająca na swojej stronie internetowej bezpośrednie lub pośrednie przekierowania do obcych stron („linki”) staje się współodpowiedzialna za treści linkowanej strony. Aby uniknąć tego rodzaju odpowiedzialności, osoba taka musi według Sądu Krajowego wyraźnie zdystansować się od treści zawartych na owych stronach.
  Niniejszym wyraźnie oświadczamy, że w momencie linkowania odpowiednich stron były one wolne od wszelkich nielegalnych treści. Nie mamy żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę, zawartość lub autorstwo linkowanych stron. Dlatego dystansujemy się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszelkich linkowanych lub połączonych stron, nawet jeśli na stronach tych znajduje się link do naszej strony internetowej. To stwierdzenie dotyczy wszystkich znajdujących się na naszej stronie linków i przekierowań oraz obcych wpisów w założonych lub prowadzonych przez nas księgach gości, forach dyskusyjnych i listach adresów e-mailowych oraz na innych stronach interaktywnych, które mogą zostać wypełnione treściami przez użytkowników naszej oferty internetowej. Za nielegalne, błędne lub niekompletne informacje, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania informacji takiego rodzaju odpowiada jedynie właściciel strony, do której odnosi się link.

  3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

  Wszystkie znaki marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione prawami osób trzecich podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom odpowiedniego prawa własności przemysłowej i prawa własności należnego odpowiednim, zarejestrowanym właścicielom.
  Jako autor naszych stron internetowych jesteśmy właścicielem praw autorskich do opublikowanych na nich materiałów. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez naszej wyraźnej zgody jest niedozwolone.

  4. Ochrona danych osobowych

  Jeśli w obrębie oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osób lub firm (adresy e-mailowe, nazwiska, adresy i in.), to przekazanie tych danych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Oświadczamy wyraźnie, że w żadnych okolicznościach nie przekazujemy tych danych osobom trzecim.

  5. Skuteczność prawna

  Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią naszej oferty internetowej. Jeśli poszczególne sformułowania lub części tego tekstu nie odpowiadają już sytuacji prawnej lub nie odpowiadają jej w całości, ważność pozostałych części tego oświadczenia zostaje zachowana.


REMONDIS Electrorecycling GmbH
Dane firmyWyłączenie odpowiedzialności firmy


  Lokalizacje

  REMONDIS Electrorecycling posiada oddziały zarówno w Europie jak i na innych kontynentach.
  więcej


  Biblioteka

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa, informacje o uzyskanych certyfikatach oraz streszczenia europejskich norm prawnych.
  więcej


  Portal internetowy

  Zawsze na bieżąco: mogą Państwo śledzić online zlecenia odbioru ear.
  więcej

© 2019 REMONDIS SE & Co. KG