Button for menue
REMONDIS Electrorecycling GmbH

Deklaracja ochrony danych.
REMONDIS SE & Co. KG / REMONDIS SE

 • Serdecznie witamy w firmie REMONDIS!

  Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i okazali zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności osób korzystających z naszych stron internetowych. Dlatego kwestię ochrony danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Zależy nam na tym, aby wszystkie zainteresowane osoby wiedziały, które dane zachowujemy, kiedy to czynimy i w jaki sposób wykorzystujemy gromadzone informacje. W związku z tym pragniemy wraz z tą deklaracją ochrony danych poinformować o podejmowanych przez nas w tym zakresie środkach.


  Ważność deklaracji o ochronie danych

  Deklaracja o ochronie danych obowiązuje firmy REMONDIS SE & Co. KG, REMONDIS SE (zwaną poniżej REMONDIS) oraz jej jednostki powiązane. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej były zgodne z prawdą. Jednakże odpowiedzialność lub gwarancja aktualności, prawidłowości i kompletności udostępnionych informacji jest w tym przypadku wykluczona. Strony internetowe REMONDIS mogą zawierać odsyłacze do stron innych firm, do których deklaracja o ochronie danych się nie odnosi i za treść których nie odpowiadamy.


  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

  Gromadzone dane osobowe zawierają informacje udostępniane np. poprzez wypełnienie formularzy lub wysłanie e-maili, w ramach zamówienia produktów i usług, zapytań, podań o pracę składanych w trybie online lub zapotrzebowania na dodatkowe materiały. Dane te są przechowywane, przetwarzane i w razie potrzeby przekazywane jednostkom powiązanym REMONDIS (po uzyskaniu Państwa zgody) wyłącznie dla celów indywidualnej obsługi, przesłania informacji o produkcie lub przedłożenia oferty na świadczenie usług. Firma REMONDIS zobowiązuje się przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi postanowieniami w zakresie ochrony danych. W każdej chwili można wycofać zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez firmę REMONDIS. W tym celu wystarczy przesłać e-mail na wymieniony poniżej adres. Zapewniamy, że dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim – chyba że jesteśmy do tego zobowiązani prawnie lub uzyskamy uprzednio stosowną zgodę.

  Aby zagwarantować poufność danych osobowych, podjęliśmy konkretne działania, m.in. zobowiązaliśmy naszych pracowników do przestrzegania przepisów Federalnej ustawy o ochronie danych, do zachowania dyskrecji i do należytego posługiwania się systemami przetwarzania danych. Ponadto stosujemy liczne techniczne procedury zabezpieczające, które mają na celu ochronę danych osobowych.


  Państwa prawa

  Na żądanie firma REMONDIS niezwłocznie (w miarę możliwości) powiadomi Państwa, czy i które dane osobowe są u nas przechowywane. Jeśli mimo naszych starań o prawidłowość i aktualność danych przechowywane informacje okażą się błędne, skorygujemy je na Państwa żądanie. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody.

  Jeśli jednak po pewnym czasie będą Państwo chcieli tę zgodę wycofać, prosimy poinformować nas o tym w dowolnej formie. Wówczas dane zostaną zablokowane lub usunięte.


  Prawo autorskie

  Treść strony internetowej REMONDIS jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, a w szczególności tekstów, fragmentów tekstów lub materiałów zdjęciowych wymaga uprzedniej zgody REMONDIS SE & Co.


  Publiczny wykaz procedur

  W § 4g Federalnej ustawy o ochronie danych istnieje zapis, iż pełnomocnik w zakresie ochrony danych musi w stosowny sposób udostępnić każdej osobie informacje wymienione w § 4e. Z tego względu zapewniamy Państwu prawo wglądu do naszego ogólnie dostępnego. wykazu procedur

  Ewentualne zapytania dotyczące deklaracji o ochronie danych osobowych lub tematu ochrony danych w REMONDIS prosimy kierować do pełnomocnika naszej firmy w zakresie ochrony danych. Adres do kontaktów znajduje się poniżej. Pod podanym adresem można uzyskać informacje o tym, które dane są przez nas przechowywane. Zalecenia dotyczące tego, które dane mają być przechowywane, usunięte lub skorygowane oraz wszelkie sugestie można w każdej chwili przesłać e-mailem lub listownie na następujący adres:

  REMONDIS SE & Co. KG lub REMONDIS SE
  - Datenschutz -
  Brunnenstr. 138
  44546 Lünen
  Niemcy
  datenschutz@remondis.de


REMONDIS Electrorecycling GmbH
Dane firmyWyłączenie odpowiedzialności firmy


  Lokalizacje

  REMONDIS Electrorecycling posiada oddziały zarówno w Europie jak i na innych kontynentach.
  więcej


  Biblioteka

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa, informacje o uzyskanych certyfikatach oraz streszczenia europejskich norm prawnych.
  więcej


  Portal internetowy

  Zawsze na bieżąco: mogą Państwo śledzić online zlecenia odbioru ear.
  więcej

© 2019 REMONDIS SE & Co. KG