Element kluczowy: fundacja ear

 • Dla zwiększenia efektywności wdrożenia ustawy ElektroG producenci utworzyli fundację Stiftung Elektro-Altgeräte-Register (fundacja ear), która funkcjonuje jako centralny punkt koordynacyjny. Od sierpnia 2005 roku można wprowadzać do obrotu w Niemczech tylko taki sprzęt elektryczny i elektroniczny, który został zarejestrowany w fundacji ear. Producenci sprzętu dla konsumentów (B2C) muszą przedstawić gwarancje finansowania w przypadku niewypłacalności.

 • Wspólna odpowiedzialność za sprzęt B2C

  Istotny punkt ustawodawstwa niemieckiego: wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, które mieszczą się w zakresie sprzętu B2C, podlegają wspólnej odpowiedzialności producentów i gmin.


  • Zbiórka sprzętu B2C należy do zadań gminy i musi być nieodpłatna dla gospodarstw domowych. Z reguły w tym celu tworzone są komunalne miejsca zbiórek, jak np. punkty odbioru surowców wtórnych, a w pobliżu gospodarstw domowych ustawiane są pojemniki do zbiórki elektroodpadów.


  • Za udostępnienie pojemników, jak również ich odbiór i przetworzenie zebranego w gminie sprzętu odpowiedzialni są producenci – są to usługi, które można zlecić przedsiębiorstwu gospodarki odpadami.


  • Na zasadzie dobrowolności zużyty sprzęt pochodzący od indywidualnych konsumentów mogą przyjmować także placówki handlowe.

Do użytku prywatnego czy przemysłowego?

 • Jeżeli urządzenia przeznaczone są do użytkowania przemysłowego, producenci muszą to zgłosić podczas rejestracji.

 • Zobowiązanie do odbioru na terenie całych Niemiec i na żądanie

  Na terenie całych Niemiec fundacja ear koordynuje udostępnianie kontenerów zbiorczych a przede wszystkim odbiór zużytego sprzętu przez służby komunalne:

  • Z chwilą, gdy kontener zbiorczy w punkcie zbiórki zostanie zapełniony, miejskie centrum recyklingu powiadamia fundację ear.
  • Za pomocą specjalnego algorytmu fundacja ear określa, który producent odbiera elektroodpady od miejskiego punktu recyklingu. Kalkulacja ta opiera się na bazie sprzętu wprowadzanego na rynek przez danego producenta.
  • Producent – lub zarejestrowane w fundacji ear przedsiębiorstwo gospodarki odpadami wskazane przez producenta – w określonym terminie musi wymienić zapełniony kontener zbiorczy na pusty i przekazać odebrane elektroodpady do zakładu przetwarzania.
  • Każdy producent musi więc zapewnić odbiór urządzeń na całym obszarze Niemiec.
  • Producenci mogą przenieść wszystkie swoje zobowiązania na REMONDIS Electrorecycling, aby móc koncentrować się przede wszystkim na swojej podstawowej działalności.

  Za podstawę obliczeń z użyciem algorytmu służą ilości wprowadzone do obrotu (miesięczne raporty danych wejściowych) i już wykonane odbiory przez każdego producenta (raport na wyjściu)

 • Wdrażanie ustawy ElektroG

  Niezależnie od tego, czy są Państwo dystrybutorem, sprzedawcą lub gminą: z REMONDIS wybieracie bezpieczeństwo! więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie WEEE


REMONDIS Electrorecycling GmbH
AGBStopka redakcyjnaPolityka PrywatnościWhistleblower Policy


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • O REMONDIS Electrorecycling

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa, informacje o uzyskanych certyfikatach oraz streszczenia europejskich norm prawnych

  Zawsze na bieżąco: mogą Państwo śledzić online zlecenia odbioru ear

  REMONDIS Electrorecycling posiada oddziały zarówno w Europie jak i na innych kontynentach


 • Dane kontaktowe

  REMONDIS Electrorecycling GmbH
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 106507
  F +49 2306 106919
  E-mail

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG