Przepisy UE nakładają obowiązki na producentów i sprzedawców.
REMONDIS Electrorecycling przejmuje te obowiązki

Z uwagi na stale rosnącą ilość odpadów elektrycznych Parlament Europejski wydał w roku 2002 Dyrektywę WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment). Służy ona do ograniczenia powstających ilości, jak również przetwarzania  ZSEiE zgodnego z przepisami o ochronie środowiska.

 • Dyrektywa WEEE nakłada obowiązki przede wszystkim na producentów

  • Podstawową zasadą zawartą w dyrektywie WEEE jest odpowiedzialność za produkt. Przepisy obowiązujące producentów:

   • w określonych terminach muszą zapewnić odpowiednie przetworzenie i wykorzystanie zużytego sprzętu
   • w procesie wykorzystania i recyklingu muszą spełnić ustalone normy docelowe (poziomy zbierania, odzysku i recyklingu)
   • już w chwili wprowadzenia nowego urządzenia na rynek są zobowiązani do udzielenia gwarancji finansowania późniejszej utylizacji zgodnej z przepisami dot. ochrony środowiska
   • są odpowiedzialni za oznakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych symbolem WEEE – przekreślony pojemnik na odpady - oraz znakiem identyfikacyjnym producenta
  • Pomożemy Państwu dzięki indywidualnie opracowanym rozwiązaniom w zakresie postępowania z ZSEiE, zgodnym z aktualnie obowiązującym ustawodawstwem w każdym kraju!

Strukturalne i techniczne przepisy dyrektywy WEEE

 • Firma REMONDIS Electrorecycling służy pomocą: organizujemy i rozwijamy, w zależności od stanu prawnego oraz wyznaczonych zadań, różne systemy odbioru, aby osiągnąć wyznaczony cel: zgodny z przepisami poziom zbiórki ZSEiE

 • Oprócz odpowiedzialności producenta dyrektywa WEEE zawiera następujące przepisy:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny według dyrektywy WEEE należy zbierać oddzielnie
  • zwrot zużytego sprzętu musi być nieodpłatny dla prywatnych użytkowników
  • państwa członkowskie muszą utworzyć odpowiednie systemy zbiórki w zależności od gęstości zaludnienia
  • w trakcie składowania i przetwarzania zużytego sprzętu należy zachować określone wymogi techniczne
  • wiążącym celem dla wszystkich krajów członkowskich jest zebranie rocznie odpowiedniej masy zużytego sprzętu elektrycznego, która będzie wynosić w roku 2021 minimum 65% masy wprowadzanego na rynek sprzętu
 • RoHS stawia bariery dla materiałów niebezpiecznych

  • Dyrektywa RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment), przyjęta również w roku 2002 przez Parlament Europejski, ingeruje w proces produkcji: zabrania lub ogranicza zastosowanie opóźniaczy palenia zawierających brom, kadmu, ołowiu, rtęci i innych substancji szkodliwych. W ten sposób następuje zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na ludzi i środowisko, zasilenie gospodarki zasobami naturalnymi oraz recykling urządzeń.

  • Odpowiedzialność ponoszą głównie wprowadzający!
   Producenci, którzy jako wprowadzający stanowią ostatnie ogniwo łańcucha przy wprowadzaniu produktów na rynek, muszą zapewnić, że elementy, podzespoły, łączenia i stopy odpowiadają przepisom RoHS

 • Technologia stale się rozwija. Dyrektywy UE nie pozostają w tyle. REMONDIS również dostosowuje się do nowych wyzwań

  Zarówno dyrektywa WEEE, jak i RoHS są stale nowelizowane, aby dotrzymać kroku rozwojowi technologicznemu i nadążać za aktualnym stanem wiedzy. REMONDIS Electrorecycling nie pozostaje w tyle i dysponuje adekwatnymi rozwiązaniami oraz urządzeniami.

  Założenia dyrektywy WEEE

  Przykładowe założenia dyrektywy WEEE to m.in. stopniowy wzrost poziomów zbierania, odzysku i recyklingu ZSEiE. Celem jest zapewnienie skuteczniejszej ochrony zasobów oraz zawracanie surowców wtórnych do obiegu. Zawsze aktualne normy prawne znajdą Państwo tutaj

  Rozszerzenia RoHS

  W nowelizacji RoHs chodzi między innymi o wdrożenie nowych procedur oceny substancji, które mogą być zakazane w przyszłości oraz ustanowienie odpowiednich kryteriów tej oceny. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

 • Różne kraje, różne procedury

  Szczegółowe wytyczne norm prawnych zawartych w dyrektywach WEEE i RoHS nakładają na państwa członkowskie obowiązek polegający na wprowadzeniu w określonych terminach dyrektywy WEEE i jej nowelizacji do ustawodawstwa krajowego. Więcej o różnicach oraz rozwiązaniach REMONDIS dowiedzą się Państwo tutaj

  X

  W Finlandii za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają producenci. Ponadto ponoszą oni koszty jego przetwarzania.

  X

  W Estonii za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają producenci i sprzedawcy. Koszty przetwarzania pokrywają producenci.

  X

  W Szwecji za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają producenci. Ponadto ponoszą oni koszty jego przetwarzania.

  X

  Na Łotwie za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają producenci i sprzedawcy. Koszty przetwarzania pokrywają producenci.

  X

  W Irlandii za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają sprzedawcy i gminy. Ponadto ponoszą oni koszty jego przetwarzania.

  X

  W Danii za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają sprzedawcy i gminy. Ponoszą oni także koszty jego przetwarzania.

  X

  Na Litwie producenci i importerzy założyli organizację non-profit. Koszty są ponoszone w całości przez członków, tj. producentów i importerów.

  X

  W Wielkiej Brytanii za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają sprzedawcy i gminy. Ponadto ponoszą oni koszty jego przetwarzania.

  X

  W Holandii za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają sprzedawcy i gminy. Koszty przetwarzania ponoszą producenci, sprzedawcy i gminy.

  X

  W Polsce za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają wprowadzający (producenci i importerzy). Ponadto ponoszą oni koszty jego przetwarzania.

  X

  W Belgii za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają sprzedawcy i gminy. Koszty przetwarzania pokrywają producenci i sprzedawcy.

  X

  W Niemczech miasta i gminy udostępniają powierzchnie, na których umieszczane są ogólnodostępne kontenery na zużyty sprzęt elektroniczny. Koszty przetwarzania ponoszą producenci urządzeń.

  X

  W Luksemburgu za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają sprzedawcy i gminy. Ponoszą oni także koszty jego przetwarzania.

  X

  W Czechach producenci i sprzedawcy odpowiadają zarówno za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego, jak i za finansowanie jego przetwarzania.

  X

  Na Słowacji za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają producenci. Ponadto ponoszą oni koszty jego przetwarzania.

  X

  We Francji producenci i sprzedawcy odpowiadają zarówno za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego, jak i za finansowanie jego przetwarzania.

  X

  Na Węgrzech producenci i sprzedawcy odpowiadają zarówno za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego, jak i za finansowanie jego przetwarzania.

  X

  W Słowenii za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają sprzedawcy i gminy. Koszty przetwarzania pokrywają producenci, sprzedawcy i gminy.

  X

  W Portugalii za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają producenci, sprzedawcy i gminy. Koszty przetwarzania pokrywają producenci.

  X

  W Hiszpanii za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają sprzedawcy i gminy. Koszty przetwarzania pokrywają producenci.

  X

  We Włoszech za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają sprzedawcy i gminy. Ponadto ponoszą oni koszty jego przetwarzania.

  X

  W Grecji za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają sprzedawcy i gminy. Ponadto ponoszą oni koszty jego przetwarzania.

  X

  Na Malcie funkcjonuje pięć punktów zbiórki odpadów, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt. Ponadto gospodarstwa domowe mogą zgłosić duże urządzenia do odbioru, a także częściowo oddawać urządzenia w punktach sprzedaży. Producenci są zorganizowani w ramach systemu, który zajmuje się odpowiednim recyklingiem i wyznaczaniem jego zasad.

  X

  Na Cyprze za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego odpowiadają producenci. Ponadto ponoszą oni koszty jego przetwarzania.

  Również odpowiedzialność za produkt jest uregulowana różnie w poszczególnych krajach – aby dowiedzieć się więcej, należy wybrać odpowiedni punkt na mapie

 • Kategorie urządzeń elektrycznych i elektronicznych według dyrektywy WEEE

  Dyrektywa WEEE definiuje obecnie 10 kategorii urządzeń. Czy i w jakim stopniu są one łączone w grupy zbierania, ustalają we własnym zakresie przepisy prawne każdego kraju.

  • Wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki)
  • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. tostery, elektryczne maszynki do golenia)
  • Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (np. komputery, telefony)
  • Sprzęt konsumencki (np. telewizory, urządzenia hi-fi)
  • Sprzęt oświetleniowy (np. świetlówki, żarówki energooszczędne)
  • Narzędzia elektryczne i elektroniczne (np. wiertarki)
  • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np. kolejki elektryczne)
  • Wyroby medyczne (np. aparaty do sztucznego oddychania)
  • Przyrządy do nadzoru i kontroli (np. czujniki dymu, urządzenia diagnostyczne do samochodów)
  • Automaty wydające (np. bankomaty, dystrybutory napojów)

REMONDIS Electrorecycling GmbH
AGBStopka redakcyjnaPolityka PrywatnościWhistleblower Policy


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • O REMONDIS Electrorecycling

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa, informacje o uzyskanych certyfikatach oraz streszczenia europejskich norm prawnych

  Zawsze na bieżąco: mogą Państwo śledzić online zlecenia odbioru ear

  REMONDIS Electrorecycling posiada oddziały zarówno w Europie jak i na innych kontynentach


 • Dane kontaktowe

  REMONDIS Electrorecycling GmbH
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 106507
  F +49 2306 106919
  E-mail

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG