Przejrzyste zasady finansowania

 • Wdrożenie dyrektywy WEEE we Francji nakłada na producentów pełną odpowiedzialność. Wnoszą oni opłaty do trzech konkurujących ze sobą systemów zbiórek i zagospodarowania, które odpowiadają za zebrane ilości w przydzielonych im jednostkach administracyjnych. Wysokość wnoszonej opłaty jest zależna od udziału w rynku danej kategorii sprzętu. Dla zabezpieczenia obowiązku zagospodarowania ZSEiE wnoszona jest opłata w postaci zaliczki za trzy miesiące z góry. Producenci uwzględniają koszty usuwania w swoich kalkulacjach cenowych, tak żeby przekazać je konsumentom za pośrednictwem sprzedawców. Pobrana opłata recyklingowa jest podawana do wiadomości konsumentów w sposób wyraźny na etykietce z ceną, co zapewnia całkowitą przejrzystość finansowania.

 • Realizacja wymagań dyrektywy WEEE we Francji spoczywa na barkach producentów.

 • Różne możliwości zbiórki

  • Elastyczne rozwiązania dla partnerów uczestniczących w procesie zbierania: poprzez system IT mogą oni zwracać się z zapytaniem do systemów zbiórki elektroodpadów o możliwość odbioru małych ilości.

  • We Francji stworzone zostały różne możliwości przekazywania do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

   • Użytkownicy systemów zbiórki utworzyli punkty zbiórek, tzw. „Places des Regroupement“. W tych miejscach można oddawać wszystkie urządzenia. Z punktów zbiórek trafiają one następnie do odpowiednich zakładów przetwarzania.
   • Oprócz miejsc komunalnych istnieje także obowiązek przyjmowania zużytych urządzeń przez sklepy.
   • Łącznie w całej Francji powstało ok. 12 000 punktów zbiórki zużytego sprzętu.

Rozliczenia za pośrednictwem Izby Rozliczeniowej

Każdy producent zobowiązany jest do zbiórki zużytego sprzętu, którego rzeczywista ilość zależy od ilości urządzeń wprowadzonych na rynek. Systemy zbiórki elektroodpadów mają obowiązek odbierania wszystkich kategorii urządzeń. Udziały w rynku wynikające z rzeczywistych sprzedaży i kooperacji systemowych są ustalane przez tak zwaną Izbę Rozliczeniową (OCAD3E). Zawiera ona umowy z właściwymi urzędami regionalnymi i tworzy połączenia z komunalnymi punktami zbiórki. Tutaj rejestrowana jest ilość oddanego zużytego sprzętu elektronicznego. Rozliczanie obowiązków zbiórki elektroodpadów jest oparte o wielkość udziału w rynku.

 • Usługi outsourcingu logistycznego

  • Od listopada 2008 r. logistyka została podzielona na dwie części organizacyjne: punkty zbiórki i „Places des Regroupement“

   1. Zbiórka w komunalnych punktach zbiórki, w handlu oraz fabrykach/przedsiębiorstwach
   2. Transport całkowicie załadowanych samochodów ciężarowych z miejsc składowania do zakładów przetwarzania WEEE

   Operatorzy systemów zbiórki zlecają odbiór zużytego sprzętu elektrycznego przedsiębiorstwom zajmującym się działalnością logistyczną. Umowy w ramach przetargów międzynarodowych zawierane są na okres dwóch lat, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

  • Warunek przyznawania kontraktów: wszyscy uczestnicy procesów logistycznych muszą objąć swoim zasięgiem cały obszar (wszystkie departamenty) Francji

REMONDIS Electrorecycling GmbH
AGBStopka redakcyjnaPolityka PrywatnościWhistleblower Policy


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • O REMONDIS Electrorecycling

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa, informacje o uzyskanych certyfikatach oraz streszczenia europejskich norm prawnych

  Zawsze na bieżąco: mogą Państwo śledzić online zlecenia odbioru ear

  REMONDIS Electrorecycling posiada oddziały zarówno w Europie jak i na innych kontynentach


 • Dane kontaktowe

  REMONDIS Electrorecycling GmbH
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 106507
  F +49 2306 106919
  E-mail

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG