Button for menue
REMONDIS Electrorecycling GmbH
 • Wysoka jakość usług już od pierwszego kontaktu

  Czy mają Państwo pytania dotyczące świadczonych przez nas usług? A może chcielibyście Państwo otrzymać bezpośrednio indywidualną ofertę? Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone * i następnie kliknąć „Wyślij formularz”.

  Kontaktformular

  Co to są dane osobowe?

  Dane osobowe w znaczeniu federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) są wszelkimi informacjami dotyczącymi zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą to być oprócz nazwiska, adresu, daty urodzenia, zawodu oraz danych konta bankowego także wszystkie inne tzw. dane wrażliwe, jak np. stan zdrowia, sytuacja majątkowa i oraz zdolność kredytowa. Wszystkie te dane zgodnie z BDSG podlegają szczególnej ochronie, którą zapewniamy przez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych.

  Zbieranie danych osobowych

  W trakcie odwiedzin na naszych stronach internetowych nie wymagamy od Państwa podawania żadnych danych. Można poruszać się po nich w sposób absolutnie anonimowy w sensie nowej ustawy BDSG.

  Jeżeli jednak zechcą Państwo nawiązać z nami kontakt, wówczas następuje opuszczenie jogólnodostępnej części naszej oferty. Takie działanie poprzedza wyraźne, dobrowolne oświadczenie woli dotyczące zbierania, wykorzystywania i przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile ma to służyć celom związanym z realizacją Państwa umowy lub sprawami poufnymi.

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zapisywanie Państwa danych osobowych następuje wyłącznie w pamięci systemu komputerowego firmy z pominięciem Internetu. Odczytywanie i dalsze przetwarzanie Państwa danych podlega z jednej strony ścisłej kontroli wewnętrznej i następuje wyłącznie w celu, do jakiego zostały nam one powierzone. Żadne dane osobowe nie zostaną sprzedane, wymienione lub udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem agencji i spółek powiązanych. Wewnętrzne wykorzystywanie danych w ramach kompleksowego doradztwa klientowi następuje tylko wtedy, jeżeli we wniosku wyrazili Państwo na to zgodę.

  Bezpieczeństwo danych osobowych

  Dane osobowe, które Państwo jako uczestnik zamkniętej grupy użytkowników przekazali nam ze zgodą na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie, zostaną za pośrednictwem internetu przekazane do naszego systemu komputerowego i tam zapisane oraz zabezpieczone. (Wyjątek: transmisja danych drogą e-mailową).

  Prawo do wglądu i poprawy danych osobowych

  Zgodnie z § 34 i § 6b BDSG posiadają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji o zapisanych przez nas danych, jak również zgodnie z § 35 BDSG prawo do usunięcia/zablokowania lub sprostowania niewłaściwych danych. We wszystkich tych przypadkach prosimy o zwrócenie się bezpośrednio do:

  REMONDIS SE & Co. KG
  - Datenschutz -
  Brunnenstr. 138
  44546 Lünen
  Niemcy
  datenschutz@remondis.de

  Łatwe pytanie: proszę odpowiedzieć na następujące pytanie zabezpieczające:
  Jaki kolor daje niebieski i żółty po zmieszaniu?


  Nasza centrala przedsiębiorstwa w Lünen, Niemcy

  Centrala REMONDIS Electrorecycling GmbH znajduje się na terenie Przemysłowego Centrum Recyklingu REMONDIS, Lippewerk w Lünen.

  • REMONDIS Electrorecycling GmbH
   Hauptverwaltung Lünen
   Brunnenstr. 138
   44536 Lünen
   Niemcy
   Tel.: +49 2306 106507
   Faks: +49 2306 106919
   E-mail
   Plan dojazdu PDF


  Jak do nas trafić

  Życzymy Państwu przyjemnej podróży!

  • Z kierunku Oberhausen

    • Proszę pojechać autostradą A2 w kierunku Hanoweru
    • Przy zjeździe Dortmund-Nordost proszę zjechać na drogę B 236 w kierunku Lünen
    • Na końcu drogi dojazdowej proszę skręcić w prawo w B 54 / B 236
    • Na 2. światłach proszę skręcić w lewo w kierunku Brambauer (Brambauer Straße)
    • Na następnych światłach proszę skręcić w prawo w Brunnenstraße
    • Proszę jechać cały czas prosto
    • Proszę przejechać przez most nad kanałem
    • Z ronda proszę zjechać drugim zjazdem. Po przejechaniu ok. 1 km są Państwo u celu
    • Nasza firma znajduje się po prawej stronie drogi

   Z kierunku Münster

    • Proszę pojechać autostradą A1 w kierunku Dortmundu
    • Przy Kamener Kreuz proszę zjechać na A2 w kierunku Oberhausen
    • Dalsza droga przebiega w sposób opisany dla kierunku z Oberhausen

   Z kierunku Dortmundu

    • Proszę pojechać autostradą A1 w kierunku Münster
    • Przy Kamener Kreuz proszę zjechać na A2 w kierunku Oberhausen
    • Dalsza droga przebiega w sposób opisany dla kierunku z Oberhausen

   Z kierunku Hanoweru

    • Opis drogi znajduje się w punkcie „Z kierunku Oberhausen”

  Adresy i opisy dojazdów do naszych pozostałych spółek znajdują się tutaj:

  REMONDIS Electrorecycling S.A.S., Francja
  UFH RE-cycling GmbH, Austria
  REMONDIS Electrorecycling Sp.z o.o., Polska

REMONDIS Electrorecycling GmbH
Dane firmyWyłączenie odpowiedzialności firmy


  Lokalizacje

  REMONDIS Electrorecycling posiada oddziały zarówno w Europie jak i na innych kontynentach.
  więcej


  Biblioteka

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa, informacje o uzyskanych certyfikatach oraz streszczenia europejskich norm prawnych.
  więcej


  Portal internetowy

  Zawsze na bieżąco: mogą Państwo śledzić online zlecenia odbioru ear.
  więcej

© 2019 REMONDIS SE & Co. KG