Sprzedawcy są zobowiązani do przyjmowania zużytego sprzętu w zależności od wielkości powierzchni sprzedaży

 • W Austrii prywatne gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt elektryczny w zorganizowanych punktach zbiórki we wszystkich gminach na terenie kraju. Dodatkowo niektórzy sprzedawcy są zobowiązani do przyjmowania elektroodpadów: jeśli powierzchnia sprzedaży przekracza 150 m², przy zakupie równowartościowego sprzętu muszą zostać przyjęte urządzenia zużyte.

 • Tak zwany obowiązek przyjęcia zużytego sprzętu 1:1 zobowiązuje sprzedawców od określonej wielkości powierzchni sprzedażowej do bezpłatnego przyjmowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zasadzie wymiany, a następnie do przekazania go w celu usunięcia zgodnego z prawem

 • Obowiązek finansowania przez producentów przetwarzania elektroodpadów

  W przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych dla gospodarstw domowych, które weszły do obrotu po 12.08.2005 r., producenci muszą złożyć gwarancję dotyczącą przyjmowania zużytego sprzętu i dalszego właściwego postępowania z tym sprzętem. Zapewnienie w zależności od kategorii zbiórki i dalszego postępowania musi nastąpić w jednym z trzech wariantów:

  • udział w odpowiednim systemie zbiórki i przetwarzania
  • zawarcie ubezpieczenia
  • założenie konta bankowego z blokadą

  W praktyce wygląda to tak, że obecnie wszyscy producenci zabezpieczają przyjmowanie zużytego sprzętu przez uczestnictwo w systemie zbiórki i zagospodarowania.

Zakazane substancje

 • Ustawa zakazuje wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oświetlenia dla prywatnych gospodarstw domowych, jak również elektrycznych lamp jarzeniowych, w których nastąpiło przekroczenie następujących wartości:

  • więcej, aniżeli 0,1% wagowo ołowiu, rtęci, chromu sześciowartościowego
  • bifenylu polibromowanego (PBB) lub polibromowanego eteru dwufenylowego
  • (PBDE) w surowcu homogenicznym
  • więcej, aniżeli 0,01% wagowo kadmu w surowcu homogenicznym

  Określenie surowiec homogeniczny oznacza materiał, który na skutek obróbki mechanicznej nie może ulec rozdzieleniu na poszczególne składniki.

 • Przy wprowadzaniu EAG-VO w Austrii na pierwszym planie znalazła się troska o ochronę środowiska i z tego względu zawartość szkodliwych składników jest regulowana rozporządzeniem

 • System monitoringu

  W lipcu 2005 r. Ministerstwo Ochrony Środowiska powierzyło wypełnienie określonych zadań ustalonych w Ustawie o odpadach (AWG 2002) oraz rozporządzeniu EAG-VO firmie Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH. Zaliczają się do nich w szczególności:

  • realizacja koordynacji odbioru
  • promocja
  • spłata ryczałtowych kosztów infrastruktury, jak również
  • przekazywanie sprawozdań do Ministerstwa Ochrony Środowiska i Komisji Europejskiej

  • Koordynacja odbioru jest regulowana następująco: każda gmina niezależnie od swojej wielkości i zbieranej ilości posiada prawo zażądania odbioru dwa razy w ciągu roku. Odbiory te są zgłaszane poprzez punkt koordynacyjny i zlecane do tego systemu, który w danym momencie wykazuje się najniższym poziomem spełnienia obowiązku w zakresie odbioru w danej grupie urządzeń.

 • Szczególne cechy ustawy

  EAG-VO daje gminom możliwość prywatnoprawnego przekazania zebranych przez nie zużytych urządzeń każdemu autoryzowanemu przedsiębiorstwu zajmującemu się gospodarką odpadami i zgłoszenia w EAK ich ilości. Nie występują tutaj żadne ograniczenia czasowe, ani przestrzenne.


REMONDIS Electrorecycling GmbH
AGBStopka redakcyjnaPolityka PrywatnościWhistleblower Policy


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • O REMONDIS Electrorecycling

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa, informacje o uzyskanych certyfikatach oraz streszczenia europejskich norm prawnych

  Zawsze na bieżąco: mogą Państwo śledzić online zlecenia odbioru ear

  REMONDIS Electrorecycling posiada oddziały zarówno w Europie jak i na innych kontynentach


 • Dane kontaktowe

  REMONDIS Electrorecycling GmbH
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 106507
  F +49 2306 106919
  E-mail

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG