Indywidualne i zgodne z prawem

REMONDIS Electrorecycling zalicza się do wąskiej grupy usługodawców, którzy potrafią zorganizować transgraniczne systemy zbiórki dużych ilości elektroodpadów. Aby osiągnąć wyznaczony cel, w zależności od stanu prawnego danego kraju, wdrażamy odpowiednie systemy zbiórki lub współpracujemy z istniejącymi systemami krajowymi – dotyczy to zarówno sprzętu z prywatnych gospodarstw domowych, jak również zużytych urządzeń stosowanych w przemyśle.

 • Międzynarodowy schemat zgodny z dyrektywą WEEE

  Komisja Europejska w dyrektywie WEEE stawia wymagania, które muszą spełnić wszystkie państwa członkowskie lub producenci i dystrybutorzy, którzy działają na tych rynkach.
  Na przykład:

  • Stworzenie systemów zbiórki elektroodpadów
  • bezpłatny zwrot zużytego sprzętu przez prywatne gospodarstwa domowe
  • selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  Do tego dochodzą różne przepisy prawne danego kraju, które stawiają międzynarodowym producentom i dystrybutorom duże wymagania i stanowią ogromne wyzwanie organizacyjne. REMONDIS Electrorecycling przejmuje od Państwa te zadania i wypełnia je kompleksowo – granice państw nie mają tutaj znaczenia.

Kierujemy się Państwa potrzebami

 • Projektujemy i instalujemy indywidualne systemy zbiórki – także kolektywne systemy utworzone dla kilku producentów – oraz zarządzamy nimi. Możliwe są przy tym różne metody i systemy zbierania.

 • Wiemy co robimy: kliknij tutaj, aby przeczytać o niektórych zrealizowanych przez nas systemach zbiórki

B2C

 • Oferujemy wiele sposobów zbiórki sprzętu B2C. Nie ma przy tym znaczenia, jaką drogę przebywa zużyty sprzęt z prywatnego gospodarstwa domowego – czy przechodzi przez miejsce odbioru w pobliżu domu, punkt handlowy lub PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych): zwrot dla osób prywatnych jest zawsze bezpłatny!

B2B

 • W przypadku urządzeń B2B – a więc sprzętu stosowanego w przemyśle – dyrektywa WEEE wprowadza obowiązkowe poziomy zbiórki. REMONDIS Electrorecycling realizuje zbiórkę bezpośrednio lub przez własną organizację odzysku Electro-System. Możliwy jest także odbiór pojedynczych urządzeń od klienta.

  Bezpośrednia zbiórka w przemysłowych punktach powstawania odpadów. Do miejsc powstawania odpadów zaliczają się przedsiębiorstwa z branży przemysłowej i handlowej oraz urzędy i instytucje publiczne

B2C i B2B: urządzenia na gwarancji lub będące przedmiotem reklamacji

 • Uszkodzone urządzenia na gwarancji lub będące przedmiotem reklamacji są zbierane przez producenta w zależności od rodzaju i uzgodnienia luzem, w pojemnikach siatkowych lub kontenerach. Odbieramy je według potrzeb, zagospodarowujemy i zgłaszamy producentowi udokumentowane ilości zebranych i przetworzonych urządzeń.

  Odbiór u producenta uszkodzonych urządzeń będących na gwarancji lub reklamowanych

 • Solidność i wydajność

  • Przestrzegając naszego kompleksowego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001, firma REMONDIS Electrorecycling prowadzi monitoring zgodnie z przepisami danego kraju.

  • Oprócz dokumentowania metod recyklingu i ilości odzyskiwanych odpadów zapewniamy w przypadku wszystkich zleceń najwyższą wydajność, oszczędność zasobów i optymalne usługi


REMONDIS Electrorecycling GmbH
AGBStopka redakcyjnaPolityka PrywatnościWhistleblower Policy


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • O REMONDIS Electrorecycling

  Tutaj znajdują się broszury dotyczące naszego przedsiębiorstwa, informacje o uzyskanych certyfikatach oraz streszczenia europejskich norm prawnych

  Zawsze na bieżąco: mogą Państwo śledzić online zlecenia odbioru ear

  REMONDIS Electrorecycling posiada oddziały zarówno w Europie jak i na innych kontynentach


 • Dane kontaktowe

  REMONDIS Electrorecycling GmbH
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 106507
  F +49 2306 106919
  E-mail

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG